Ismét lehet pályázni új védjegybejelentések és dizájnbejelentések hivatali díjaira
2024-01-28

Az ’Ideas Powered for Business SME Fund 2023’ egy 25 millió eurós keretösszegű támogatási program, amelyet az európai uniós mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára hoztak létre a szellemi tulajdonjogaik érvényesítése érdekében. A támogatási program többek között védjegyek, formatervezési minták (dizájnok) bejelentéséhez nyújt segítséget.

1. Kik pályázhatnak?

A támogatási programban alapvetően olyan, valamelyik európai uniós tagállamban vagy Ukrajnában székhellyel rendelkező vállalkozások vehetnek részt, amelyek mikro-, kis- és középvállalkozások minősülnek (ideértve továbbá az egyéni vállalkozókat és a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató társulásokat és egyesüléseket, ha benyújtják az illetékes nemzeti hatóság által kiállított hivatalos igazolást, amely tanúsítja, hogy gazdasági tevékenységet folytatnak).

  • Mikrovállalkozás az a gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás (függetlenül a vállalkozás jogi formájától), amely 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat és éves forgalma vagy éves mérleg-főösszege nem haladja meg a 2 millió eurót.
  • Kisvállalkozás esetében a küszöbértékek akként változnak, hogy a foglalkoztatott munkavállalók száma 50 főnél kevesebb és az éves forgalom vagy az éves mérleg főösszege nem haladhatja meg a 10 millió eurót.
  • Középvállalkozás esetén a foglalkoztatott munkavállalók száma nem érheti el a 250 főt, az éves forgalom nem haladhatja meg az 50 millió eurót, avagy (amennyiben ez nem teljesül), az éves mérleg-főösszeg nem haladhatja meg a 43 millió eurót.

Az online pályázati űrlapon (e-formanyomtatványon) a pályázóknak maguknak kell nyilatkozniuk arról, hogy a fenti szabályok értelmében KKV-nak minősülnek, és fel kell tölteniük egy friss hozzáadottérték-adó (héa) dokumentumot vagy az illetékes nemzeti hatóságtól beszerzett, a tagállami bejegyzést tanúsító igazolást (adószám).

A vállalkozás nevében annak tulajdonosa, alkalmazottja vagy erre a célra meghatalmazott képviselője, így az Oppenheim Ügyvédi Iroda is pályázhat. A pályázat során elnyert támogatást mindenképpen a pályázó vállalkozás saját nevén lévő bankszámlájára utalják ki.

2. Mire és milyen mértékű támogatásra lehet pályázni?

A pályázatot két típusú voucherre lehet benyújtani, azonban a magyar KKV-k esetén csak a 2. típusú voucher releváns. Az igényelhető visszatérítés mértéke minden esetben maximum a voucher keretösszege, amely a 2. típusú voucher esetén összesen 1000 euró.

2.1. Az 1. típusú voucher: IP Scan voucher

Az 1. típusú voucher a nemzeti szellemi tulajdonjogi hivatalok szakértői által nyújtott ún. IP Scan szolgáltatási díj meghatározott részének visszatérítésére szolgál. Tekintettel arra, hogy a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2022. októbere óta a KKV-k részére térítésmentesen nyújtja az IP Scan szolgáltatást, úgy a magyar KKV-k részére ennek a vouchernek a kiváltása nem bírna semmiféle előnnyel.

2.2. A 2. típusú voucher: védjegy-bejelentési és dizájn-bejelentési voucher

A 2. típusú voucher a nemzeti, európai uniós, illetve nemzetközi védjegybejelentésekkel és formatervezési mintaoltalmi (dizájn) bejelentésekkel kapcsolatos hivatali díjak meghatározott részének visszatérítésére szolgál. A támogatás olyan védjegybejelentések és-/ vagy dizájnbejelentések esetén igényelhető, amelyeket közvetlenül és elektronikus úton az EUIPO-nál vagy a tagállami szellemi tulajdoni hivataloknál nyújtanak be. Ezek magyar székhelyű KKV-k esetén a magyar, az európai uniós és a nemzetközi védjegybejelentések és dizájnbejelentések.

A támogatás mértéke

  • a nemzeti és/vagy európai uniós védjegy- és/vagy dizájnbejelentés esetén a hivatali díjak 75%-a azzal, hogy minden KKV egy darab 2. típusú vouchert igényelhet, amelynek maximálisan felhasználható keretösszege 1000 euró. A támogatás ezen formájának elnyeréséhez szükséges, hogy a bejelentés az egyes nemzeti hivatalokon vagy az EUIPO-n keresztül történjen (nem lehet tehát nemzetközi úton, a WIPO-n keresztül benyújtani).
  • nemzetközi védjegy- és/vagy dizájnbejelentés esetén a bejelentésért felszámított díjak 50%-a azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg a KKV 2. típusú voucherének keretösszegét. A támogatás ezen formájának elnyeréséhez szükséges, hogy (i) a védjegybejelentés a nemzetközi védjegyrendszerben (madridi rendszer) (ii) a dizájnbejelentés a nemzetközi dizájnoltalmi rendszerben (hágai rendszer) történjen.

3. Meddig lehet pályázni?

A pályázatot 2024. január 22. és 2024. december 6. napja között lehet benyújtani.

Amennyiben a pályázat érvényes, akkor az „érkezési sorrend” elvét alkalmazzák. Ennek megfelelően érdemes a pályázatot minél hamarabb benyújtani. Az elbírálás eredményéről a pályázat benyújtóját az elbírálás kezdetétől számított 10 munkanapon belül értesítik.

3. A voucherek aktiválása

A voucher(ek) kézhezvételét követően a vállalkozásnak 2 hónapja van az(ok) aktiválására, azaz az első szellemi tulajdonjog bejelentésére és (szintén 2 hónapon belül) az első visszatérítési kérelem benyújtására. Mindkét esetben feltételek nélkül, a lejáratot megelőzően meg lehet hosszabbítani a határidőt további 2 hónappal a KKV felhasználói fiókjában.

Fontos kiemelni, hogy azokat a szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos tevékenységeket, amelyekre a vállalkozás a vissza nem térítendő támogatást kívánja igénybe venni, csak a voucher kézhezvételét követően lehet megkezdeni. Ez azt jelenti, hogy olyan védjegy- vagy dizájnbejelentésre nem lehet utólag támogatást lehívni, amelyeket a voucher megérkezése előtt már benyújtottak. A költségeket azok felmerülésekor a vállalkozás maga köteles megelőlegezni és bizonyos részét később az EUIPO támogatási összegként visszatéríti.

* * *

Irodánk a korábbi évek során az EUIPO által meghirdetett hasonló támogatási program során számos ügyfelét segítette az ügyintézésben, így jelentős tapasztalattal rendelkezünk a pályázat lebonyolításával kapcsolatban. Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merülne fel, az Oppenheim IP/IT Csapata örömmel áll rendelkezésére (elsődlegesen a marta.fogarasi@oppenheimlegal.com e-mail címen), illetve az alábbi weboldalon is további információkat talál a Támogatási Programról: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/online-services/sme-fund.power search
search

search alphabetically
by last name
a|b|c|d|e|f|g|h|i|j| k|l|m|n|o|p|q|r|s|t| u|v|w|x|y|z


quick tips
Call us
Ask a Question
follow us
LinkedIn RSS